• Yazarlar
 • A
 • B
 • C-Ç
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I-İ
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O-Ö
 • P
 • Q
 • R
 • S-Ş
 • T
 • U-Ü
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z

 • Rüzgarın önüne düşmeyen insan tez yorulur.
  Fasih Ahmet Dede

  17. yüzyılda yetişen ve Mevlevî şâirler arasında mümtâz bir yere sahip ünlü divan şairidir. Fâtih Sultan Mehmet zamanında Arnavutluk'un fethedilmesiyle müslümanlığı kabul eden, devlet adamı, âlîm, şâir ve mutasavvıflar yetiştiren bir aileye mensuptur. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa'nın hazine katipliğini yapmış daha sonra Galata Mevlevihanesi'nde Gavsi Dede'ye bağlanmış, Fenni Mehmet Dede'den re...

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir