Aiskhylos ( Eshilos )

MÖ 525-456 yılları arasında Atina'da yaşamış Yunan felaket yazarıdır. Eshilos, Aiskhylos adlarıyla da bilinmektedir. Tragedyayı seçkin bir edebiyat türü yapan kişidir. İlk büyük Trayedga şairidir, Eserlerinin içeriğinde Ahlak savunulmuş, Tanrıların ahlaksızları cezalandıracağını öne sürmüştür. Milattan Önce 456 yılında Sicilya'da hayata yaşamını yitirmiştir.
Aiskhylos ( Eshilos ) Sözleri