Euripides

MÖ 480 - MÖ 406 tarihleri arasında yaşayan Eshilos ve Sofokles'ten sonra Atina'nın yetiştirdiği üçüncü büyük trajedi şairidir.
Euripides Sözleri