Firdevsî

935-1025 yılları arasında yaşayan Divan edebiyatını da derinden etkilemiş büyük bir İranlı şairdir.
Firdevsî Sözleri