Gazzâlî

1058 - 1111 tarihleri arasında yaşayan Büyük Selçuklu Devleti devrinin İslam âlimi, filozofu, mutasavvıfı ve müderrisi.
Gazzâlî Sözleri