Hz. Muhammed (S.A.V.)

20 Nisan 571 - 8 Haziran 632 tarihleri arasında yaşayan son İslam peygamberidir. 25 yaşına geldiğinde Hz Hatice ile evlendi. 610 yıIının Ramazan ayının 27. Gecesinde CebraiI iIk vahiyi indirmiştir ve 40 yaşında (610 yılında) Peygamber olmuştur. 622 yılında 53 yaşında iken, Mekke’den Medîne’ ye hicret etti. Yirmi yedi defâ muhârebe yaptı. Mekke'de ona ''MuhammedüI emin'' derIerdi. Yani dürüst Muhammed anIamına geIirdi. Hz Muhammed'in peygamber oIduğunu inanan iIk MüsIümanIar Hz. Hatice, Hz AIi, Hz Ebubekir ve Zeyd'dir.
Hz. Muhammed (S.A.V.) Sözleri