İmam-ı Şafii

767 - 820 yılları arasında yaşayan İslam hukuku bilgini, Şafii mezhebinin kurucusudur.
İmam-ı Şafii Sözleri