Kâşgarlı Mahmud

1008 - 1105 yılları arasında yaşamış Türk dilleriyle ilgili çalışmalarıyla tanınmış 11. yüzyıl leksikografı.
Kâşgarlı Mahmud Sözleri