Zemahşerî

10. yüzyılda yaşamış Fars asıllı İslam bilgini. Tefsir, kelâm, fıkıh, lügât ve belâgat gibi birçok İslam'i bilim alanında araştırmalar yapmış ve çeşitli eserler vermiş filozof ve İslâm âlimi.
Zemahşerî Sözleri