• Yazarlar
 • A
 • B
 • C-Ç
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I-İ
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O-Ö
 • P
 • Q
 • R
 • S-Ş
 • T
 • U-Ü
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z

 • Benden bir sadaka veya bir hediye kabul eden kimsenin bende olan hakkı, benim onda olan hakkımdan daha büyüktür.Çünkü o benden, benim için Allah'a yakınlık vesilesi olan bir şeyi kabul etmiştir.
  Leys bin Sa'd

  772 - 781 yılları arasında yaşamış Tebe-i tâbiînin büyüklerinden, Mısır’da yetişen meşhûr hadîs ve fıkıh âlimlerindendir. Mısır ve Hicaz âlimlerinden ilim tahsil edip, hadîs ve fıkıh tedrisâtıyla meşgûl oldu. Bu ilimlerde, zamanının en üstünlerinden idi. Çok cömert olup, malının tamamını çok kerre Allah rızâsı için fakirlere dağıtırdı....

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir