• Yazarlar
 • A
 • B
 • C-Ç
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I-İ
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O-Ö
 • P
 • Q
 • R
 • S-Ş
 • T
 • U-Ü
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z

 • Deniz isen de önemsiz bir damla gibi gösterme kendini.
  Zekeriyazade Yahya Efendi

  Şeyhülislâm iken vefat eden Zekeriya Efendi'nin oğludur. Müderris ve kadı olup Rumeli kazaskeri olduğu sırada Esad Efendi'nin şeyhülislâmlıktan çekilmesi üzerine müftü olmuştur. (1031 H.-1622 M) On yedinci asırda gazel vadisindeki lirik ve şûhâne şiirleriyle asrının en mümtaz şairlerindendir. His ve hayali zengin, rengin ve geniş olup lisanındaki kudret-i beyanı ve ince üslûbu ile tanınmıştır. 1552-1644 ...