• Yazarlar
 • A
 • B
 • C-Ç
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I-İ
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O-Ö
 • P
 • Q
 • R
 • S-Ş
 • T
 • U-Ü
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Din İle İlgili Sözler

  Din, insanların doğaüstü güçlere, kutsal saydıkları çeşitli varlıklara, tanrılara ya da Tanrı’ya inanma, tapınma biçiminde ortaya çıkan bir olgudur.

  İnsanlar bilinen en eski çağlardan beri bir dinin çatısı altında toplanmışlardır. İnsan ilk önceleri doğadaki felaketlerin yıkıcılığını görmüş ve hayatlarının tepeteklak oluşuyla beraber ateş, su, yıldırım, toprak ve daha bir sürü doğa gücünü üstün varlıklar olarak görüp onlara tapınmaya ve bunlara dair ritüeller geliştirmeye başlamışlardır. Dinle ilgili birçok hadis bulunmaktadır.

  İlk çağlarda görülen bu doğa güçlerine tapınmayı günümüze kadar ulaşmış mağara resimlerinde görebilmekteyiz. Ufak kabileler halinde yaşayan bu ilkel insanlar mağaralara çizdikleri av resimleriyle, avlayacakları hayvanların kolayca avlanmalarını ve bereketli olmalarını bir nevi büyüyle bu resimler sayesinde gerçekleştirmeye çalışmışlarıdır.

  Dinin gelişimi insanlık tarihi boyunca devam etmiştir. İnsanların daha büyük topluluklara evrilmeleri ve göçebe yaşamı bırakıp yerleşik yaşama geçmeleri her açıdan daha kapsamlı ve daha büyük dinlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Şehirleşmenin başlangıcından itibaren dinler kabuk değiştirmiş ve tüm toplumun uyacağı kurallar bütününe dönüşmeye başlamıştır. Dinin uygulayıcıları bu şekilde ortaya çıkmış ve bir sınıf olarak toplumda yerlerini almışlardır.

  Bu sınıfa ruhban sınıfı ya da rahip sınıfı denilmektedir. Yapılan törenler ve ritüeller, insanlık ve yaşam tarzı geliştikçe gelişmiş ve karmaşıklaşmaya başlamıştır. Şehirlerde büyük tapınaklar kurulmuş ve insanların günlük hayatını düzenlemenin yanı sıra ruhani ihtiyaçlarını ve gelişimlerini de kapsayacak şekilde büyümüştür.

  Din adına yapılan savaşlarsa bazen bir ırkı ya da bölgeyi neredeyse tamamen ortadan kaldırırken bazen de imparatorlukların kurulmasını sağlamıştır. Tek tanrılı dinlerden sonra daha da artan bu durum, aslında insanların bir şemsiye altında toplanmasını sağlamaya çalışan büyük bir uğraş olarak da görülmektedir.

  Günümüzde dünyada çok sayıda din vardır, insanların ihtiyaçları, yaşam şekilleri, bulundukları coğrafya, eğitim düzeyleri, dünya görüşleri neye inandıklarını değiştirmektedir. Bu din konusunda da tartışmasız bir gerçektir.

  Eğer siz de bu konuda daha fazla bilgiye sahip olmak istiyorsanız, bu konuda söylenmiş dini sözler ve Hadis-i şerifler öğrenmek istiyorsanız en kısa sürede sayfamızı ziyaret edin. Din ile ilgili söylemiş  özlü sözlerden bazıları aşağıda yer almaktadır:

  Din bir üsdür, sultan da muhafızdır. Üssü olmayan yıkılmış, bekçisi olmayan da kaybolmuştur. Gazzâlî
  Din, dünyada büyük bir güçtür. Bir insanın kalbine kendi imanımızla değil, onun iman yolu ile girmeye çalışmamız gerekir. George Bernard Shaw
  Din kardeşinin ayıbını örten kimsenin, Allah Teala dünya ve ahirette kusurunu örter. Hadis-i Şerif
  Allah, dinini düzelten kişinin dünyasını da düzeltir.  . Hz. Ali
  Ey havariler; dünyalık için çalışanların dinin azı ile dünyanın selâmetine razı oldukları gibi, siz de dünyanın azı ile dinin selâmetine razı olun. Hz. İsa
  Din güzel huydur. Hz. Muhammed (S.A.V.)

  Din ile ilgili diğer özlü sözler ve güzel sözler için tıklayın…