• Yazarlar
 • A
 • B
 • C-Ç
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I-İ
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O-Ö
 • P
 • Q
 • R
 • S-Ş
 • T
 • U-Ü
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Gizlilik Politikasi

  Gizlilik Politikasi – Kullanıcı Sözleşmesi

  OzluSoz.NET web sitesi ve OzluSoz IOS ve ANDROID uygulaması, e- mail adres: info@ozlusoz.net (bundan böyle “OzluSoz” veya “Biz”),
  Mobil telefonlar, bilgisayarlar ve internet erişimi olan diğer cihazlardan, OzluSoz.NET web sitesini, IOS ve ANDROID uygulamalarındaki sözleri okuyan, resimli sözler oluşturan ve bunları farklı sosyal ortamlarda paylaşan kullanıcılarımıza
  (bundan böyle “Siz” veya “Kullanıcı”),
  Bir dijital üyelik sistemi (bundan böyle “Hizmet”) sağlamaktadır.
  Bu Kullanıcı Sözleşmesi ve hükümleri (bundan böyle “Şartlar”),
  Özlü Sözler kısaltması ise parantez içindeki tanımların kısaltması olacaktır. (Özlü Sözler, Atasözleri, Farklı konularda mesajlar ve sözler, resimli sözler vb..)
  Sizin, OzluSoz üyeliklerinden herhangi birisine girişiniz, OzluSoz’ün sağladığı eklenti hizmet ve ürünlerini kullanmanız, Hizmet’e erişiminiz ve/veya kullanımınıza ilişkin şart ve koşulları belirler.
  Şartlar çerçevesinde düzenlenen Hizmet, OzluSoz adı altında sunulur.
  OzluSoz ile bu Şartlarda mutabık kalmanız ve neticesinde Hizmete üye olabilmeniz için, asgari 18 (onsekiz) yaşını doldurmuş olmanız ve/veya diğer bir şekilde sözleşme yapma ehliyetine sahip olmanız gerekmektedir.
  Hizmet üzerinde bir hesap oluşturmak ve/veya duruma göre ilgili kutucuğu tıklamak suretiyle, Şartları kabul etmiş ile bunlarla bağlanmış olursunuz. Söz konusu hesabı oluşturarak kutucuğu tıkladığınızda, aynı zamanda, OzluSoz’ün kişisel bilgilerinizi OzluSoz Gizlilik Politikası’na uygun olarak işlemesini kabul ederek onay vermiş olursunuz. Bu Şartları kabul etmeniz Hizmete ulaşım ve kullanımınız için gerekmektedir. Şartlar, Hizmetin hangi koşullarda tarafınıza sunulduğunu tarif eder ve daha evvel yine Sizinle yapılmış olabilecek başka anlaşmaları bertaraf eder.
  Hizmetin bazı kısımları, mesela belli bir yarışma, eklenti hizmetler ve diğer faaliyetler ya da Servis üzerinden erişilebilecek belli bazı içerik, ürün ve yazılımlar gibi, ek şart ve koşullara tabi olabilir. Ek şart ve koşulların gerekmesi halinde, bunlar, ilgili faaliyet ve ürünlerle bağlantılı olarak size bildirilir. OzluSoz’ün bildireceği söz konusu ek şart ve koşullar, bu Şartları tamamlayıcı nitelikte olacak ve ihtilaf halinde bu Şartlardan önce uygulanacaktır.
  Bu Şartları kabul etmekle, üyeliğiniz süresince Şartların herhangi birini ihlal etmeniz halinde, OzluSoz’ün Size herhangi bir ön bildirim yapmaksızın, bu sözleşmeyi herhangi bir zaman feshedebileceğini veya Hizmete girişinizi dondurabileceğini de kabul ederek onay vermiş olursunuz.
  1- HİZMET
  1.1  Hizmetin kullanımına, Özlü Sözler okumanız, paylaşmanız veya OzluSoz’ün sunduğu diğer içeriği kullanmanız halleri dahildir. Hizmet sadece kişisel amaçlarla kullanılabilir.
  1.2. Tüm dünyada ikamet eden kişiler Hizmeti kullanabilirler. Hizmet dahilinde sunulan içerik, Hizmete ulaşılabilen bölgelere göre farklılıklar gösterebilir. Bulunduğunuz bölgede sunulan içerik hakkında bilgi için lütfen “www.ozlusoz.net ’i ziyaret edin.
  1.3. Hizmeti kullanabilmeniz için, internet erişimi olan bir mobil telefon, tablet, bilgisayar veya da bir OzluSoz hizmet ortağına ait OzluSoz aplikasyonu yüklenmiş bir platform gerekmektedir. Hizmeti kullanabilmeniz için lazım olan teknik gerekliliklerin güncel ve tam listesi ile OzluSoz’ün hizmet ortaklarının tam listesine ulaşmak için lütfen www.ozlusoz.net ’i ziyaret edin..
  1.4. OzluSoz zaman zaman, Hizmeti kullanabilmeniz için lazım olan teknik gerekliliklerde değişiklik yapmak, hizmet ortaklarını değiştirmek, bunlarda ekleme ve çıkarma yapmak haklarını saklı tutar. OzluSoz, Hizmeti kullanma yeteneğinizi sınırlayabilecek değişiklikleri, en geç bunların yürürlüğe girmelerinden 30 (otuz) gün önce e-mail yolu ile Size bildirmek konusunda azami çabayı sarf edecektir. Ancak, OzluSoz, hizmet ortaklarında Size ön bildirimde bulunmaksızın ekleme veya çıkarma yapma hakkını her zaman için saklı tutar.
  1.5. Kullanıcı, Hizmet ile tüm uygulama ve fonksiyonlarını, bu Şartlara, yürürlükteki mevzuata, kural ve düzenlemelere ve de Servis ile içeriğine dair diğer sınırlamalara uygun şekilde kullanmayı kabul eder.
  2- ÜCRETSİZ DENEME
  2.1. Üyeliğiniz, Servis için bir ücretsiz deneme süresi (bundan böyle “Ücretsiz Deneme”) ile başlayabilir. Ücretsiz Deneme, koşulları ITUNES ve GOOGLE PLAY’in  kurallarına tabidir.
  3- ÜCRETLER VE ÖDEME
  3.1. OzluSoz, üçüncü taraf ödeme servisleri ile işbirliği yapmaktadır ve tüm ödemeleriniz bunlar tarafından tahsil edilmektedir.
  3.2. Üyelikler, aylık, yıllık ve ömür boyu olarak peşin ödenir ve Siz üyeliğinizi feshetmedikçe devam eder. Aylık ödeme durumunda, Üyeden, üyeliğini aktifleştirdiği tarihten, veya Ücretsiz Deneme ile başlanmış ise bunun süresinin Üye tarafından feshedilmeksizin sonlanma tarihinden itibaren, başlamak üzere, her 30 (otuz) günde bir ücret tahsil edilir. Yıllık ücrette ise 365 günde bir tahsil edilir. Ömür boyu satınalmalarda sadece bir kez tahsil edilir. Üyenin üyeliğinde kullandığı kartın bilgilerinin doğrulanamadığı durumlarda, Üyeden tahsilat yapılacak tarih değişiklik gösterebilir.
  3.3. Ücretler OzluSoz’ün Mobil Platformlarında ve web sitesinde ilan edilir. Tüm ücretlere Katma Değer Vergisi (KDV) dahildir. Ödemeler, kredi/banka kartından veya OzluSoz’ün Üyeye herhangi bir zaman bildirebileceği diğer bir ödeme yöntemi ile yapılır. Fiyatlar, ödeme yöntemine bağlı olarak da değişkenlik gösterebilir. Fiyat değişkenliği söz konusu olduğunda, OzluSoz, bunu web sitesinde ücretlendirmeye dair genel bilgi içerisinde duyurur.
  3.4. Üyenin internet veya telekomünikasyon servis sağlayıcısının, kendi aralarındaki sözleşmeye göre tahakkuk ettireceği veri iletişim maliyeti, ücretlere dahil değildir.
  3.5. Ödemede temerrüde düşmeniz durumunda, OzluSoz, Hizmete erişiminizi engelleyebilir. www. OzluSoz.net üzerinden veya sistemde kayıtlı e-mail hesabınızdan e-mail yoluyla OzluSoz’e ulaşarak Hizmete erişiminizi yeniden aktif hale getirebilirisiniz.
  4.CAYMA HAKKI
  4.1. Hizmet, niteliği gereği Size internet üzerinden eş zamanlı olarak gayri maddi şekilde teslim edildiğinden, Üye olarak Hizmete üyeliğiniz başladıktan sonra, Türk Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15(1) maddesinin (ğ) bendi hükmüne göre, cayma hakkınız bulunmamaktadır. Hizmetin feshi ise aşağıda madde 9 hükümlerine tabidir.
  4.2. Eğer bir hata sonucu Sizden ücret tahsil edildi ise, talebiniz üzerine 30 (otuz) gün içerisinde bu ücret tarafınıza iade edilir.
  5.FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
  5.1. Hizmet, eğlence, bilgilenme ve benzeri amaçlarla sadece Sizin kişisel kullanımınız içindir ve ticaret mevkiine konulamaz. Tarafımızdan açıkça yazılı olarak rıza gösterilmedikçe, Hizmetin hiçbir unsuru veya içeriği, bu Şartlar dahilinde Size sunulan Hizmet dışında farklı bir amaçla kullanılamaz. Hizmet dahilinde size sunulan içerik ve unsurlar ile Hizmetin kendisine ilişkin olarak Size hiçbir hak devredilmez veya herhangi bir sıfat bahşedilmez. Özlü Sözler’i söylemiş kişilerin itirazları (sözleri platformada görmek istememeleri ) hallerinde bunların bir kısmını ya da tamamını siteden ve mobil uygulamalardan 30 gün içerisinde çıkarılması sağlanacaktır.
  6.İÇERİK VE YAZILIM LİSANSI
  6.1. Hizmet, tarafımıza ait veya tarafımıza lisanslı olan Hizmet yazılımı, içerik, görsel ögeler ve diğer malzemeden kullanım sırasında yararlanılmasını mümkün kılacak şeklinde yapılandırılmıştır. Bizim Size verdiğimiz hak, sınırlı, geri alınabilir, münhasır olmayan ve devredilemez şekilde, sadece kendi kişisel kullanımınız için ve ticaret mevkiine koymamanız kaydı ile, Hizmete erişiminiz ve Hizmeti oluşturan Hizmet yazılımı, içerik, görsel ögeler ve diğer malzemeden erişiminiz sırasında yararlanmanızdan ibarettir.
  6.2. Bir Hizmet kulanıcısı olarak, OzluSoz’ün açık ve yazılı izni olmaksızın veya yürürlükteki mevzuat açıkça izin vermedikçe, Hizmetin hiçbir unsurunu veya içeriğini kopyalamamayı, çoğaltmamayı, değiştirmemeyi, bunlardan işlenme malzeme yaratmamayı ve bunları başkalarına (üçüncü kişi web sitelerinde göstermek veya dağıtmak dahil ve bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile) göstermemeyi, yayınlamamayı, dağıtmamayı, iletmemeyi, satmamayı, kiralamamayı, lisanslamamayı, yaymamayı ve ticari olsun ya da olmasın diğer bir şekilde yararlanmamayı kabul ve taahhüt etmektesiniz.
  6.3. Bir Hizmet kulanıcısı olarak (1) Hizmet içinde kullanılan içerik koruma düzenek ve dijital hak yönetim teknolojilerini geri dağıtmamayı, çevresinden dolanmamayı, işlemez hale getirmemeyi; (2) Hizmeti, parçalarına ayırmamayı, ters mühendislik uygulamamayı veya bunu diğer bir şekilde okuyup anlaşılabilecek formatta dağıtmamayı; (3) kimliklendirme, telif hakkı bilgisi veya mülkiyete dair diğer uyarıları kaldırmamayı; veya (4) Hizmete hukuka aykırı veya yetkisiz şekilde ya da sanki Sizinle aramızda ürün, hizmet ve markalarımıza dair bir işbirliği varmış görüntüsü yaratacak şekilde erişmemeyi kabul ve taahhüt etmektesiniz. Bir Hizmet ve Hizmet yazılımı ile içeriğinin kullanıcısı olarak, Hizmete erişiminiz ve Hizmet ile içeriğini kullanımınızın, bu Şartlara ve yukarıdaki tüm gerekliliklere uygun olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.
  7.ÜÇÜNCÜ TARAFLARA AİT İÇERİK VE LİNKLER
  7.1. Hizmet ile web sitemizde veya Hizmetin içinde ya da dışında OzluSoz tarafından oluşturulmuş olan diğer platformlarda, üçüncü taraflarca meydana getirilmiş harici hiperlinkler ve/veya diğer unsurların görünüyor olması, buralarda yer alan üçüncü kişilere ait kendi web siteleri veya sosyal medya platformlarında ifade edilen düşünce ve görüşlerin OzluSoz veya iştirakleri tarafından benimsendiği veya tavsiye edildiği anlamında yorumlanamaz. OzluSoz, söz konusu üçüncü taraf web sitelerinde yer alan içeriğin doğruluğunu, uygunluğunu veya kalitesini teyid etmez, bunları önermez ve herhangi bir şekilde bunlarla ilgili sorumluluk almaz. Öte yandan, üçüncü taraf web sitelerinde veya sosyal medya platformlarında sunulan, önerilen, reklam ve tanıtımı yapılan ürün ve hizmetlerin belirtildiği şekilde ve kalitede temin edilmesi de OzluSoz’in sorumluluğunda değildir. Böylelikle, OzluSoz, üçüncü taraf web sitelerinde veya sosyal medya platformlarında yer alan içerik ile alakalı veya sorumlu olmadığından; OzluSoz, hiperlink verilmiş olan söz konusu üçüncü taraf web siteleri ve sosyal medya platformlarına konan, gösterilen, buralarda dağıtılan veya ticaret mevkiine konan içerik sebebiyle meydana gelen doğrudan veya dolaylı zararlardan, ihmal, kusur, sözleşme ihlali, kişilik haklarına saldırı, telif ve diğer fikri hakların ihlali nedeniyle oluşan her türkü kayıplardan dolayı hiçbir şekilde sorumluluk taşımaz.
  7.2. Hizmet, üçüncü taraf servisleri ve içeriğini barındırabilir, bunlara entegre olabilir veya bunlar aracılığı ile sunulabilir. OzluSoz’ün bu üçüncü taraf servisleri ve içeriğini denetlememektedir. Bu sebeple, söz konusu üçüncü taraf servis ve içeriğine ilişkin olarak Size sunulan sözleşmeleri ve kulanım şartlarını çok dikkatli okumanız ve değerlendirmenizi tavsiye ederiz.
  7.3. Hizmete bir mobil iletişim ağı aracılığı ile eriştiğinizde, size hat veya roaming olanağı sağlayan operatörlerin uyguladığı mesajlaşma, veri iletişim diğer kullanım ücretleri söz konusu olacaktır.
  8.SÜRE VE FESİH
  8.1. Siz kendiniz feshetmediğiniz taktirde, Hizmet üyeliğiniz, her ay kendiliğinden ve Hizmet OzluSoz tarafından sunulmaya devam ettiği sürece, devamlı olarak yenilenir. Hizmet üyeliği, tarafınızdan istediğiniz zaman feshedilebilir. Hizmet üyeliğinizi yeni bir ay daha eklenmeden önce sonlandırabilmeniz için, fesih işlemini içinde bulunduğunuz üyelik döneminin en son gününe kadar gerçekleştirmeniz gerekir, aksi takdirde Hizmet üyeliğiniz takip eden aylık dönem için de yenilenir ve üyelik ücreti Sizden tahsil edilir.
  8.2. Üyeliğinizi sonlandırmak için, IOS ve ANDROID tabanlı kullanmış olduğunuz uygulamayı silmiş olmanız, info@ozlusoz.net ile iletişim kurmanız Ayrıca, üyeliğinizi OzluSoz’e diğer yollarla ulaşarak da feshetmeniz mümkündür.
  8.3. Yukarıdaki düzenlenen haller dışında, Sizin bu Şartları ihlal etmeniz veya Hizmeti hukuka aykırı ya da sahtecilik içeren yöntemlerle kullandığınızın tespiti (veya bu konuda şüphe doğması) halinde, OzluSoz, kendi serbest iradesi ile, üyeliğinizi feshetmek veya Hizmeti kullanımınızı sınırlamak hakkına sahiptir.
  9- OzluSoz’ün HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  9.1. OzluSoz, Hizmetin ücreti ile bu Şartlarda tam veya kısmi değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Yapılan değişiklikler, yürürlüğe girmelerinden en az 30 (otuz) gün önce, Kullanıcı’ya e-mail, sms, mms yolu ile ya da doğrudan Hizmet üzerinden duyurulur.
  9.2. Verilen Hizmetin bir parçası olarak, OzluSoz, e-mail, telefon, sms, mms yolu ile ya da doğrudan Hizmet üzerinden Kullanıcıya ulaşarak, Hizmetin işlevleri ve içeriği hakkında bilgilendirme yapabilir. Kullanıcı aksine tercihte bulunmadıkça, OzluSoz, yine, e-mail, telefon, sms, mms yolu ile ya da doğrudan Hizmet üzerinden Kullanıcıya ulaşarak, promosyonlar veya Hizmet ile ilgili benzeri faaliyet ve etkinlikler hakkında bilgilendirme yapabilir. Taraflar arasında tüm iletişim, OzluSoz’in Gizlilik Politikası’na uygun olarak yürütülür.
  9.3. OzluSoz, mobil iletişim hatlarında veya internet servis sağlayıcıların hizmetlerinde yaşanabilecek kesintilerden sorumlu değildir.
  9.4. Hizmet, haftanın 7 (yedi) günü kesintisiz olarak verilir. Ancak, OzluSoz, Hizmetin her zaman kesintisiz ve hatasız sürdürülebileceği garantisi vermez. Hizmeti etkileyen aksaklık veya kesintiler meydana geldiğinde, OzluSoz’e bunları düzeltme olanağı verilir ve bunlar sözleşmenin yani bu Şartların ihlali sayılmaz. Aynı şekilde, OzluSoz, makul sebeplerle, mesela, bakım ve iyileştirme çalışmaları çerçevesinde Hizmeti durdurabilir.
  9.5. OzluSoz, bu Şartlar çerçevesinde sahip olduğu hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen üçüncü taraflara devredebilir. OzluSoz, yine, bu Şartlar çerçevesindeki yükümlülüklerini, atayacağı yükleniciler aracılığı ile de yerine getirebilir. Kişisel verilerinizin işlenmesini etkileyebilecek bu tür değişikliklerin vukuunda, OzluSoz Gizlilik Politikası’na göre hareket edilir.
  10.KULLANICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERI
  10.1. Kullancı, sadece kişisel kullanımı için sözleri okuyabilir, resimli sözler oluşturabilir ve bunları farklı sosyal ortamlarda paylaşabilir, Hizmete dahil olan içerikten faydalanabilir. Hesabınız ve hesabınıza erişim bilgileriniz Kullanıcıya özeldir ve başkaları ile paylaşılamaz.
  10.2. Kulanıcı, Özlü Sözleri ve Hizmete dahil olan diğer içeriği ücretli hiçbir şekilde yayınlayamaz ve bu amaç için kopyalayamaz, ödünç veremez, kiralayamaz. Ücretsiz bir şekilde sosyal platformlarda paykaşabilir.
  10.3. Kulanıcı, Hizmet içeriğinin kopyalanmasını engellemek için getirilen teknik engelleri aşamaz veya aşma girişimlerinde bulunamaz; Özlü Sözler’i ve Hizmete dahil olan diğer içeriği, kendi kişisel kullanımı için dahi olsa, kısmen veya bir bütün olarak kopyalayamaz.
  10.4. Aplikasyonuna geçici olarak içerik yüklemiş bir Kullanıcı 30 (otuz) gün boyunca çevrimdışı/offline kalır ise ise, OzluSoz, bu Kullanıcının Hizmete halen aktif üye olup olmadığını kontrol etmek için, kendisinden çevrimiçi/online olması ve Hizmet içeriği güncellemelerini almasını talep edebilir. Eğer Kullanıcı bu talebi reddederse, OzluSoz, Hizmet üyeliğinin aktif olduğunu teyit edene kadar bu Kullanıcının Hizmet kullanımını durdurabilir. Üyelik teyidi hiç gelmez ise, OzluSoz, kendi takdirinde olmak üzere, Hizmet kullanımını durdurmaya devam edebilir veya Kullanıcının hesabını tamamen iptal edebilir.
  10.5. Kullanıcı, üye olurken verdiği bilgiler ile OzluSoz’e bildirdiği, Kullanıcı e-mail adresi de dahil, tüm kişisel bilgilerinin doğruluğundan sorumludur. Kullanıcı, vermiş olduğu bilgilerde, özellikle de Kulanıcı e-mail adresinde, sonradan meydana gelen değişiklikleri de OzluSoz’e bildirmekle sorumludur. OzluSoz’ün Kullanıcı tarafından bildirilen e-mail adresine göndereceği elektronik postalar, gönderimi takip eden 3 (üç) gün içersisinde Kullanıcı tarafından alınmış kabul edilir.
  10.6. Kullanıcı, üyelik hesabının kontrolünden kendisi sorumlu olup, kimsenin hesabına girmesine müsaade etmemek ve Hizmete üyeliği devam ettiği sürece şifresini ve kişiye özel detaylarını da kimse ile paylaşmamak ile sorumludur.
  10.7. Kullanıcılar, OzluSoz ile bağlantılı olabilecek forumlarda, OzluSoz sitesinde, ve aplikasyonlarda ilgili yorum yapacakları zaman, ifadelerinde başkalarına karşı saygılı olmak, ayrımcı, gereksiz yere saldırgan veya kabul edilemez ifadelerden de kaçınmak zorundadır. Kullanıcılar, yine, fikri hakları başkalarına ait malzemeler paylaşmamak ve küçük düşürücü, cinsel suiistimal ifade veya davet eden, nefret söylemi içeren ya da diğer bir şekilde hukuka aykırılık içeren paylaşımlarda bulunmamak zorundadır.
  10.8. Kullanıcı, OzluSoz’ün yazılı izni olmadıkça, bu Şartlar altında sahip olduğu hak ve yükümlülüklerini başkalarına devredemez.
  10.09. Kullanıcı, Hizmeti herhangi bir şekilde kesintiye uğratacak, zarar görmesine veya diğer türlü aksamasına sebep olacak şekilde kullanmamakla yükümlüdür. Size ait cihazlarda OzluSoz’e gelen elektronik iletişim ve içerikten OzluSoz değil Siz sorumlu bulunmaktasınız; Hizmeti, web sitemizi ve OzluSoz tarafından Hizmetin içerisinde veya dışarısında sunulan forumları ve kendi cihazlarınızı sadece hukuka uygun amaçlar doğrultusunda kullanmak zorundasınız. Aynı şekilde, web sitesini sahtecilik amacıyla veya hukuka aykırı diğer bir amaçla bağlantılı olarak kullanmamak; web sitesine tarafınıza ait olmayan, illegal, saldırgan (müstehcen, ırkçı, nefret söylemi, fiziki şiddet dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere), yanıltıcı, suiistimal edici, kabul edilemez, taciz edici, iftira ve hakaret içeren, müstehcen, pornografik ve fikri hakları, markaları, gizlilik yükümlülüklerini, özel hayatı ya da kişiye özel hak ve bilgileri ihlal eden veya diğer bir şekilde üçüncü kişilere zarar veren malzemeyi göndermemek, kullanmamak ve tekrar kullanmaya çalışmamakla sorumlusunuz.
  10.10. OzluSoz Hizmetinde, veya bazı kısımlarında, yanlışlık veya aksaklıklar bulmanız halinde, hesabınızda kayıtlı e-mail adresinizden www.OzluSoz.net iletişim formunu kullanarak Bizimle temasa geçmenizi veya diğer bir vasıtayla OzluSoz’ü bilgilendirmenizi ya da şikayetinizi iletmenizi önemle bildiririz.
  10.11. Kullanıcı, Hizmetin içinde reşit olmayanlar için sakıncalı veya uygunsuz niteliklte içeriğin de bulunduğunu bilmektedir. Dolayısıyla, reşit olmayanların, Kullanıcı gözetimi dışında Hizmete girişine müsaade etmemesi gerektiğini kabul eder.
  11.DİĞER HUSUSLAR
  11.1. Hizmet, bu Şartlar ve Türk Hukuku çerçevesinde, ticaret mevkiine konmamak üzere sadece kişisel eğlence ve bilgi temini ile benzer diğer amaçlar için Size sunulmaktadır. OzluSoz, Hizmetin ve Hizmet üzerinden erişilen içeriğin başka bir ülkede de erişilebilirliğini taahhüt etmez.
  11.2. OzluSoz’ün makul koşullar altında Sizinle akit kurulduğu an öngöremeyeceği, sonuçlarından kaçınamayacağı ya da engelleyemeyeceği ve kendi kontrolü dışında ortaya çıktığını ortaya koyabileceği bir takım hatalar nedeniyle, Size karşı tazmin yükümlülüğü veya diğer bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
  11.3. Bu Şartları veya yürürlükteki mevzuatı, kanun, yönetmelik ve kuralları ihlal ettiğiniz ya da Hizmeti OzluSoz’e veya diğer bir üçüncü tarafa zarar verecek şekilde kullandığınız konusunda şüpheler oluşması halinde, OzluSoz, Sizinle olan sözleşmeyi (yani Hizmeti) derhal geçici olarak askıya almak veya topyekûn feshetmek hakkına sahiptir.
  11.4. Bu Şartlar Türk Hukukuna göre yorumlanır ve uygulanır. Ancak, başka bir ülkede yerleşik olmanız halinde, bu Şartlar, bulunduğunuz ülkenin emredici hukuk kurallarının Size bahşettiği tüketici haklarını sınırlamaz.
  11.5. OzluSoz ve Kullanıcı arasında bir ihtilaf çıkması halinde, taraflar, öncelikle uzlaşma yoluyla ihtilafı gidermek için çaba göstereceklerdir. Kullanıcı, aldığı Hizmete ilişkin talep ve itirazlarını, info@ozlusoz.net elektronik posta adresi üzerinden OzluSoz ’e iletebilir. Kullanıcı’nın talep ve itirazlarına ilişkin olarak, yine elektronik ortamda kendisine ulaşılarak talep ve itirazların çözümü yoluna gidilecektir. Tarafların uzlaşamaması halinde ise, ihtilaf, Hizmetin alındığı veya Kullanıcı’nın ikametgahının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyeti veya tüketici mahkemesince giderilecektir.
  11.6. Hizmetten veya Hizmet’in içeriğinden veya da bu Şartlardan memnun olmamanız halinde, sahip olduğunuz tek ve münhasır hak, Hizmet’e erişim ve kullanımınıza son vermenizdir.
  11.7.Hizmet hakkında daha fazla bilgi almak için veya üyeliğinizle ilgili yardıma ihtiyacınız olması halinde, lütfen Bizimle info@ozlusoz.net e-mail adresinden temasa geçiniz.
  Son güncelleme Haziran 2018
  OzluSoz