• Yazarlar
 • A
 • B
 • C-Ç
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I-İ
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O-Ö
 • P
 • Q
 • R
 • S-Ş
 • T
 • U-Ü
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z

 • Her binanın bir temeli var. İslam binasının temeli de, güzel ahlâktır.
  Abdullah bin Abbas

  Hicretten 3 yıl önce Mekke’de doğdu. Hicretten kısa bir süre sonra annesi Ümmü’l-Fazl Lübabe ile birlikte Medine’ye gitti. Ali bin Ebu Talib’in hilafeti zamanı 656 yılında Osman bin Huneyf’in azlinden sonra Basra’ya vali olarak atandı. Cemel, Sıffin ve Nehrevan savaşlarında Ali bin Ebu Talib’in ordusunda komutanlık yaptı. ...