• Yazarlar
 • A
 • B
 • C-Ç
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I-İ
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O-Ö
 • P
 • Q
 • R
 • S-Ş
 • T
 • U-Ü
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z

 • İleri de öyle zamanlar gelecek ki, kişinin bütün himmeti; midesi, dini; kendi hevası, kılıcı da dili olacaktır.
  Abdullah bin Abbas

  Hicretten 3 yıl önce Mekke’de doğdu. Hicretten kısa bir süre sonra annesi Ümmü’l-Fazl Lübabe ile birlikte Medine’ye gitti. Ali bin Ebu Talib’in hilafeti zamanı 656 yılında Osman bin Huneyf’in azlinden sonra Basra’ya vali olarak atandı. Cemel, Sıffin ve Nehrevan savaşlarında Ali bin Ebu Talib’in ordusunda komutanlık yaptı. ...