• Yazarlar
 • A
 • B
 • C-Ç
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I-İ
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O-Ö
 • P
 • Q
 • R
 • S-Ş
 • T
 • U-Ü
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z

 • İnsanlardan alakayı kesmek, düşmanlığa yol açar. İnsanlara karşı açılmakta kötü arkadaş celbeder. Sen ikisi arası olmaya bak.
  Eksem Bin Sayfi

  Cahiliye devri hatip ve şairi, Temim Kabilesi'nden yaşlı bir zat olan Eksem bin Sayfi'nin Müslüman olup olmadığı konusunda tartışmalar
  mevcuttur. Fakat İslâmiyet‟i kabul ettiği, hatta hakkında ayet nazil olduğu görüşü yaygınlık kazanmıştır. Hz. Peygamber (s.a.v) ile mektuplaşmış ve
  islam hakkında bilgi almıştır....