• Yazarlar
 • A
 • B
 • C-Ç
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I-İ
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O-Ö
 • P
 • Q
 • R
 • S-Ş
 • T
 • U-Ü
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z

 • Kendini arıtan saadete ermiştir. Kendini fenalıklara gömen de ziyana uğramıştır.
  Şems-i Tebrîzî

  Tam adıyla Şemsüddîn Muhammed bin Alî bin Melikdâd Tebrîzî. Azerbaycan Türkü, İslam alimi ve mutasavvıftır. 1185, Tebriz, İran'da doğdu,1248, Hoy, İran'da öldü....