• Yazarlar
 • A
 • B
 • C-Ç
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I-İ
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O-Ö
 • P
 • Q
 • R
 • S-Ş
 • T
 • U-Ü
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z

 • Kötü hüküm sahibi olan insanlar, iyinin farkına varamazlar ve onu anlayıncaya kadar da onun ellerinin içinde olduğunu bilmezler.
  Sofokles

  Hippeios Colonus, Atina, Yunanistan'da doğdu. MÖ 406'da Atina'da öldü. Şair,Yazar,Antik Yunan'ın Eshilos ve Evripides ile beraber 3 büyük tragedya yazarlarından biridir. "Oedipus", "King of Thebes", "Sophocles" eserlerindendir....