• Yazarlar
 • A
 • B
 • C-Ç
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I-İ
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O-Ö
 • P
 • Q
 • R
 • S-Ş
 • T
 • U-Ü
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z

 • Senden bilirim yok bana bir faide ey gül, Gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül.
  Abdürrezzâk Nevres

  Nevres-i kadim olarak bilinir. Kerkük'te doğmuştur. 18. yüzyılın büyük şairlerindendir. Bosna, Tokat, Filibe kadılıklarında bulundu. Devlet ilerigelenlerini hicvetmesi sebebiyle III. Osman tarafından Bursa'ya sürüldü ve 1762 yılında burada öldü.
  ...