Abdülazîz bin Ebû Revvâd

Meşhur hadîs alimlerindendir. Doğum tarihi bilinmemektedir. Aslen Horasan’lıdır. 775 yılında Mekke’de ölmüştür.
Abdülazîz bin Ebû Revvâd Sözleri