Abdullah bin Abbas

Hicretten 3 yıl önce Mekke’de doğdu. Hicretten kısa bir süre sonra annesi Ümmü’l-Fazl Lübabe ile birlikte Medine’ye gitti. Ali bin Ebu Talib’in hilafeti zamanı 656 yılında Osman bin Huneyf’in azlinden sonra Basra’ya vali olarak atandı. Cemel, Sıffin ve Nehrevan savaşlarında Ali bin Ebu Talib’in ordusunda komutanlık yaptı.
Abdullah bin Abbas Sözleri