Abdullah Bin Ömer

İkinci İslam halifesi Ömer’in oğludur. Ebu Hureyre’den sonra ikinci en çok hadis rivayet eden isimdir. Abdullah bin Ömer, hac için Mina’da iken bir kişinin elindeki mızrağı ayağına düşürmesi sonucunda yaralanmış ve bu yaralanma neticesinde ölmüştür.
Abdullah Bin Ömer Sözleri