Abdürrezzâk Nevres

Nevres-i kadim olarak bilinir. Kerkük'te doğmuştur. 18. yüzyılın büyük şairlerindendir. Bosna, Tokat, Filibe kadılıklarında bulundu. Devlet ilerigelenlerini hicvetmesi sebebiyle III. Osman tarafından Bursa'ya sürüldü ve 1762 yılında burada öldü.
Abdürrezzâk Nevres Sözleri