Afanasiy Nikitin

1433'te Rusya'da doğmuştur. Rus Tüccar ve gezgindir. 1469'da Rusya'nın Tver Knezliği'nden yola çıkarak bugünkü Hindistan'ın ortalarında yer alan Bahmani Sultanlığı'na varmıştır. Niccolò de' Conti'den sonra buraya giden ve bunu belgeleyen ilk Avrupalı olması onu meşhur etmiştir.1475'te Rusya'da ölmüştür.
Afanasiy Nikitin Sözleri