Ahıskalı Ali Haydar

Son devir din adamlarından olan Ali Haydar, 1870 (H. 1288) senesinde Batum'un Ahıska kazasında doğdu. Erzurum'a gelerek oradaki Bakırcı Medresesi'ne devam etti. Daha sonra İstanbul'a gelerek Fatih Camii'nde derslere devam etti ve tahsilini tamamladı. Dini ve tasavvufi dersler vererek talebe yetiştirdi. 1 Ağustos 1960 (H. 1380) senesinde İstanbul'da öldü
Ahıskalı Ali Haydar Sözleri