Ahmed Amiş Efendi

1807 yılında doğan Ahmet Amiş Efendi, 2. Mehmed'in türbedarı aynı zamanda mutasavvıf şeyhidir.
Ahmed Amiş Efendi Sözleri