Ahmed bin Hanbel

Hanbeli mezhebinin öncüsüdür. 164 (m. 781) senesinde Bağdat’ta doğdu. Cennetle müjdelenmiştir. Aslen Basra'lıdır. Emsalleri arasından ciddiyeti, takvası, sabrı, metanet ve tahammülü ile meşhur olmuştur. İmam-ı Şafii'nin öğrencisidir. "El-Müsned" adındaki hadis kitabında otuzbin hadis vardır. 241 (m. 855)’de Bağdat’ta öldü.
Ahmed bin Hanbel Sözleri