Ahmed er-Rifâi

Rifâî Tarikatı’nın öncüsü mutasavvıf Seyyid Ahmed er-Rifâi kuddise Sirruhu, 1118-1182 yılları arasında yaşamıştır.
Ahmed er-Rifâi Sözleri