Ahmed Yesevî

1093 yılında Kazakistan'da doğan Yesevi Tarikatı'nın kurucusu Türk mutasavvıf ve şair. Hayatı üzerine bilinenler menakıbnamelere dayanır. 1166 Türkistan'da ölmüştür. 2016 yılı UNESCO tarafından kendisine ithaf edilmiştir.
Ahmed Yesevî Sözleri