Ahnef Bin Kays

İslâmiyet'ten önce doğmuştur, asıl adı Sahr'dır. Fakat doğuştan çarpık bacaklı olduğundan Ahnef lakabıyla meşhur olmuştur. Peygamber Efendimiz zamanında Müslüman olduğu halde, peygamberimizi göremediği için sahabe olamamıştır. Hz. Ömer ve Hz. Osman döneminde yapılan fetihlerde pay sahibidir, büyük başarı göstermiştir. 686-687 yıllarında Mus'ab ın ordularına kumandanlık etmiş ve aynı yıl ölmüştür.
Ahnef Bin Kays Sözleri