Alexander Smith

31 Aralık 1829 tarihinde doğmuştur. Denemeci bir İskoç şairidir. Spasmodic School' un en önemli temsilcilerindendir. 5 Ocak 1867 tarihinde ölmüştür.
Alexander Smith Sözleri