Ali Emîrî

1857 Diyarbakır doğumludur. Türkiye'de bilinen en eski Türkçe sözlük olan Divânu Lügati't-Türk adlı eserin orijinal tek kopyasını bularak kültür hayatına kazandıran kişidir. 23 Ocak 1924 İstanbul'da yaşamını yitirmiştir.
Ali Emîrî Sözleri