Ali Müzeyyen

Bağdâd’da doğan alim, yetişen evliyanın büyüklerindendir. Mekke'ye yerleşti ve 328 (m. 939)’de orada vefat etti.
Ali Müzeyyen Sözleri