Ankhu

MÖ 1750 civarında yaşamış Mısır 13.hanedanında vezirlik yapmıştır din adamı ve şair.
Ankhu Sözleri