Arşimet

MÖ 287'de doğdu. Arşimet, Yunan matematikçi, fizikçi, astronom, filozof ve mühendis. Antik dünyanın ilk ve en büyük bilim adamı olarak kabul edilir. Hidrostatiğin ve mekaniğin temelini atmıştır. MÖ 212'de öldü.
Arşimet Sözleri