Bernard le Bovier de Fontenelle

1657 - 1757 yılları arasında yaşayan Fransız düşünür.. Fransız aydınlanmasının ünlü düşünürlerindendir. Kartezyen fiziğiğin,benimsemiştir. Büyük ününü, bilimsel düşünceleri popülerleştirip geniş halk kitlelerine sunma çabasından kazanmıştır. Bilgi görüşü bakımından deneyci olan, tüm düşüncelerimizin son tahlilde duyu verilerine indirgenebileceğini savunan Fontenelle, bilimsel düşünceleri yaymanın dışında, dini hakikatlerle ilgili konularda kuşkuculuğun gelişip pekişmesine de katkıda bulunmuştur.
Bernard le Bovier de Fontenelle Sözleri