Beyazid-i Bestami

Milattan sonra 804 - 874 tarihleri arasında yaşamış olan islam alimi ve filozoftur. Silsile-i aliyyenin beşincisidir. İmam-ı Cafer-i Sadık hazretlerinin ruhaniyetinden istifade etti. 113 âlimden ilim öğrenmiştir.
Beyazid-i Bestami Sözleri