Bilge Kağan

683 – 734 tarihleri arasında yaşamıştır. Babası Göktürk Devleti'ni yeniden kuran İlteriş Kutlug Kağan’dır. 32 yaşında Göktürk Devleti'nin başına geçmiştir. Savaşçı ve devlet adamlığı dışında edebi yönüyle de ön plana çıkmıştır.
Bilge Kağan Sözleri