Corci Zeydan

1861 – 1914 yılları arasında yaşayan Lübnanlı roman yazarı ve tarihçi. Yazar, Arap edebiyatının roman kulvarında önemli bir yere sahiptir. Geride bıraktığı eserler genç kuşaklara yol gösterici olmuştur. Tarihî konularda yaklaşık otuz roman kaleme almıştır.
Corci Zeydan Sözleri