Demostenes

MÖ 384 - MÖ 322 tarihleri arasında yaşamış olantarihin en önemli aktörlerinden biri ve önemli bir Atinalı politikacıydı. Konuşma beceresi oldukça yüksek bir düşünürdü. Kekeme olan Demosthenes uzun zaman aksaklığını giderebilmek için ağzına çakıl taşları koyarak konuşma pratikleri yapmış ve nutuk yazarlığına merak salmıştır. Bu konudaki çalışmaları sırasında akıl hocası İsaios onu takip etmiştir. Dâvâları olanlara istenilen biçimde savunmalar hazırlamış ve böylelikle hem tanınmış hem de ünlü nutuklara sahip olmuştur.
Demostenes Sözleri