Dionysos

Şarap ve eğlence tanrısı. Bazı mitolojik eserlerde ve özellikle tragedyalarda Bromios, Euhios, Dithyrambos, İakkhos, İobakkhos olarak da adlandırılır.
Dionysos Sözleri