Ebû Hanîfe Numan ibn-i Sâbit ( İmam-ı Âzam )

5 Eylül 699 - 4 haziran 767 tarihleri arasında yaşayan Halife. İslam dininin dört fıkıh mezhebinden birisi olan Hanefi mezhebinin kurucusu ve Sünni fıkhının en büyük üstâdı sayılan İslam fıkıh ve hadis bilginidir.
Ebû Hanîfe Numan ibn-i Sâbit ( İmam-ı Âzam ) Sözleri