Ebû Muhammed Cerîrî

Evliyânın büyüklerinden.Cüneyd-i Bağdâdî’nin talebelerinin en büyüklerindendir. 923 yılında vefât etti. İlim tahsil etmek için bir ara Şam’a gitti. Bir süre sonra Bağdâd’a döndü vefatına kadar orada kaldı.
Ebû Muhammed Cerîrî Sözleri