Ebû Süleymân Dârânî

Asıl adı, Abdurrahman bin Ahmed ei-Ansî'dir. Doğum tarihi kesin olarak bilinmiyor. Süfyân-i Sevri hazretlerinden ders aldı. Devrin büyük âlimlerindendi. Keramet sahibi bir evliya idi.
Ebû Süleymân Dârânî Sözleri