Ebu'l Hasan Harakânî

963 - 1033 tarihleri arasında yaşayan Ebu'l Hasan Harakânî 11. yüzyılda yaşamış ünlü mutasavvıflardandır.. Günümüzde İran'da bulunan Bistam şehri yakınlarındaki 'Harakân' köyünde doğmuştur. Ünlü mutasavvıf Beyazid Bistâmî'nin manevi terbiyesi altına girdi.
Ebu'l Hasan Harakânî Sözleri