Ebu'l-Kasım

Türkiye Selçuklu Devleti ilk döneminde İznik valisidir. Hanedanın kurucusu ve ilk sultan Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın ölümünden sonraki fetret döneminde 6 yıllık bir süre Türkiye Selçuklu Devleti'ni yönetti.
Ebu'l-Kasım Sözleri