Ebü’t-Tayyib el-Mütenebbî

915 - 965 yılları arasında yaşayan, 10. yüzyılda Arap şiirinin en önemli isimlerinden biri kabul edilen şair.
Ebü’t-Tayyib el-Mütenebbî Sözleri