Eksem Bin Sayfi

Cahiliye devri hatip ve şairi, Temim Kabilesi'nden yaşlı bir zat olan Eksem bin Sayfi'nin Müslüman olup olmadığı konusunda tartışmalar
mevcuttur. Fakat İslâmiyet‟i kabul ettiği, hatta hakkında ayet nazil olduğu görüşü yaygınlık kazanmıştır. Hz. Peygamber (s.a.v) ile mektuplaşmış ve
islam hakkında bilgi almıştır.
Eksem Bin Sayfi Sözleri