Emmanuel-Joseph Sieyès

3 Mayıs 1748 - 20 Haziran 1836 tarihleri arasında yaşayan Fransız din adamı ve siyasi yazardır. Hem fikir hem de eylem boyutunda Fransız ihtilaline önemli katkılarda bulunmuş liberal düşünürdür. Sieyès'e göre yaşam, mülk edinme gibi özgürlükler herkese aittir. Fakat kamu düzeninin şekillenmesi söz konusu olduğunda insanlar pasif yurttaş ve aktif yurttaş şeklinde ikiye ayrılmalıdır.
Emmanuel-Joseph Sieyès Sözleri