Enverî

Asıl adı Nureddin, 16. yüzyıl ümmî şairidir. Düsturname-i Enveri'nin yazarıdır.
Enverî Sözleri